Home

Van Maas de Bie | Advocatuur – Mediation – Coaching

Arlette van Maas de Bie is founder/partner van Van Maas de Bie, Advocatuur, Mediation en Coaching.

Arlette is gespecialiseerd in internationale echtscheidingen en familiekwesties.
Ze adviseert welke rechter internationaal bevoegd is en welk recht van toepassing is op de echtscheiding, het huwelijksvermogensregime, de pensioenverdeling na scheiding, grensoverschrijdende gezags- en omgangsregelingen en internationale alimentatie. Ook zorgt zij ervoor dat een Nederlands vonnis in het buitenland, of omgekeerd, een buitenlands vonnis in Nederland wordt geëxecuteerd.

Daarnaast houdt Arlette zich bezig met internationale afstamming, draagmoederschap, erkenning van kinderen, vaststelling van het vaderschap, internationale adopties en het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

De klantenkring van Arlette is veelzijdig. Naast u en ik schakelen ook captains of industrie, international royals, celebreties, sport-internationals, muzikanten, expats, piloten en pensionado’s haar graag in vanwege haar bijzondere specialisme. Arlette werkt wereldwijd, haar cliënten komen uit alle windstreken.

Cliënten ervaren het als erg plezierig dat Arlette naast Nederlands, Duits en Engels ook in het Spaans en Frans communiceert.

Internationale kwesties zijn vaak ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt.
Door de zaak ‘te pellen’ en alternatieven aan te dragen, kom ik tot bruikbare oplossingen.

.

Mediation / Coaching

Met ruim 20 jaar ervaring als advocaat en mediator weet Arlette dat een regeling buiten de rechter om meer biedt dan procederen. Zeker in een internationaal geval is procederen kostbaar en duurt lang. Haar meerwaarde is dat ze door haar internationale expertise partijen voor valkuilen behoedt en naar oplossingen begeleidt die juridisch houden.

Individuele coaching is regelmatig onderdeel van het mediation-traject. Culturele identiteit speelt – zeker in het internationale geval – een belangrijke rol. Het bepaalt mede hoe mensen communiceren. Door dit te onderkennen, wordt niet langs elkaar, maar met elkaar gepraat. Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact. Dat opent de weg naar oplossingen.

Bij echtscheiding speelt ook mee dat echtgenoten door de jaren heen bepaalde patronen hebben ontwikkeld. Samen met het verdriet van de echtscheiding lopen onderhandelingen daarop regelmatig vast. In het individuele coachingstraject helpt Arlette deze ingesleten patronen te doorbreken en het rouwproces een plek te geven, om zo een andere mindset te creëren, zodat uiteindelijk toch een brug wordt geslagen.

Focus on the positive, the solution and the future, facilitate changes in desired direction. Therefore, focus on solution-oriented talk rather than on problem-oriented talk.

.

Over Arlette

Arlette van Maas de Bie studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en Osnabrück (Duitsland). Na haar studie was ze universitair docente Internationaal Privaatrecht. Ze promoveerde op een Duitstalig proefschrift over internationale echtscheidingen en echtscheidingsgevolgen.

Sinds september 1998 is Arlette werkzaam als advocaat met een internationale rechtspraktijk. Eerst bij Banning Van Kemenade en Holland Advocaten (later Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen), vervolgens als een van de oprichters/partner van VMBS Advocaten. Ook is ze nog twee jaar raadsheer-plaatsvervanger geweest.

Arlette volgde haar mediation opleiding bij Dialogue. Ze werkt in haar praktijk nauw samen met andere advocaten, mediators, coaches, speciale KIES-coaches voor kinderen in scheidingssituaties, fiscalisten en pensioendeskundigen.

Arlette wordt regelmatig door collega advocaten als expert ingeschakeld voor advies of legal/second opinions. Ze is in staat de meest ingewikkelde zaken te doorgronden, begrijpelijk te maken en op te lossen.

Door haar specialisatie en internationale praktijkervaring is Arlette een veelgevraagd docent. Ze heeft aan verschillende opleidingen meegewerkt, waaronder de postdoctorale specialisatieopleiding Familierecht van VFAS/IMFO, OSR, AvdR, Nemesis Opleidingen, Beroepsopleiding Advocaten en School voor Mediation.

Daarnaast geeft ze lezingen in binnen- en buitenland en publiceert zij in diverse vakbladen op het gebied van internationaal privaat- en procesrecht.

Mijn motto is:
It is not what we say, but what we are that makes a difference.

.

Bücher
memo echtscheiding en alimentatie

Memo Echtscheiding en alimentatie 2019

Boek 544 pagina’s
Auteurs: mr. dr. A.R. van Maas de Bie, mr. P. Dorhout, mr. I.J. Pieters

ISBN 9789013153507
ISBN 9789013153514 (E-book)
Online verkrijgbaar op www.wolterskluwer.nl

Boek Echtscheiding en internationaal privaatrecht

Echtscheiding en internationaal privaatrecht

Boek, 208 pagina’s
Monografieen (echt)scheidingsrecht Editie 2014, MSR deel 6
Auteur: mr. A. van Maas de Bie
Redactie: prof. mr. W.R. Meijer mr. M.J.C. Koens

Bestelcode 901238656X
Online verkrijgbaar op www.sdu.nl

Overige publicaties

Boeken

 • Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden, Kollisionsrecht, internationales Verfahrensrecht, proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 18 september 2002
 • (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht, in: Kroniek van het (echt)scheidingsrecht, Monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 9, editie 2007, S. 65-74
 • Länderbericht Niederlande, in: Erbrecht in Europa, 1. Auflage, hrsg.von Süβ/Würzburg, 2004
 • Länderbericht Niederlande, in: Erbrecht in Europa, 2. Auflage, hrsg.von Süβ/Würzburg, 2008
 • Länderbericht Niederlande, in: Erbrecht in Europa, 3. Auflage, hrsg.von Süβ/Würzburg, 2015
 • Länderbericht Niederlande, in: Erbrecht in Europa, 4. Auflage, hrsg.von Süβ/Würzburg, 2019
 • (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht, Monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 6, 4e gewijzigde druk, Sdu Uitgevers, 2010
 • (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht, Monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 6, 5e gewijzigde druk, Sdu Uitgevers, 2014
  Online verkrijgbaar op www.sdu.nl
 • Memo echtscheiding en alimentatie 2011 (co-auteur), Kluwer, Deventer 2011
  Memo echtscheiding en alimentatie 2012 (co-auteur), Kluwer, Deventer 2012
  Memo echtscheiding en alimentatie 2013 (co-auteur), Kluwer/Deventer 2013
  Memo echtscheiding en alimentatie 2014, (co-auteur), Kluwer/Deventer 2014
  Memo echtscheiding en alimentatie 2015, (co-auteur), Kluwer/Deventer 2015
  Memo echtscheiding en alimentatie 2016, (co-auteur), Kluwer/Deventer 2016
  Memo echtscheiding en alimentatie 2017, (co-auteur), Kluwer/Deventer 2017
  Memo echtscheiding en alimentatie 2018, (co-auteur), Kluwer/Deventer 2018
  Memo echtscheiding en alimentatie 2019, (co-auteur), Kluwer/Deventer 2019
  Online verkrijgbaar op www.wolterskluwer.nl
 • SDU@Commentaar, Relatierecht, 2014, Brussel IIbis verordening no. 465-471, 474-479
 • SDU@Commentaar, Relatierecht, 2014, IPR Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed, no. 490-495

Artikelen

 • Artikelen 36-39 en 64 IPR-Schets: Echtscheiding, alimentatie en echtscheidingsgevolgen, WPNR 1993 (6106), p. 663-667
 • Artikelen 60-63 IPR-Schets: Ouderlijke macht en gezag van rechtswege, onder curatelestelling en onder bewindstelling, kinderbescherming en kinderontvoering, WPNR 1993 (6107), p. 689-690
 • De artikelen 112-114 IPR-Schets: vormvoorschriften, WPNR 1993 (6116), p. 929-931
 • De erkenning en executie van buitenlandse alimentatiebeslissingen, EB 2/1994, p. 6-7
 • Pensioenverevening bij scheiding in het ipr, EB 4/1994, p. 89
 • Pensioenverevening bij scheiding in het ipr, EB 5/1994, p. 69
 • Erkenning van een buitenlandse scheiding, EB 9/1994, p. 3-5
 • Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding in het ipr – De rechtsmacht van de rechter, EB 10/1994, p. 5-8
 • De onaanvaardbaarheidsexceptie nader bezien, EB 2/1995, p. 9-12
 • Rechtskeuze in het internationale echtscheidingsrecht, EB 6/7/1995, p. 5-8
 • Botsing van pensioenverevening en -verrekening, EB 6/7/1996, p. 1-4
 • De echtelijke woning in een internationale echtscheidingsprocedure, FJR 1997, p. 147-151
 • Internationale pensioenverevening, FJR 1998, p. 141-146
 • Ontkenning vaderschap door meerderjarig kind, Editorial FJR 1999, p. 45
 • De kwalificatie van de pensioenverevening, Editorial FJR 2000, p. 123-124
 • De Wet conflictenrecht pensioenverevening bij echtscheiding: Is een afgewogen reparatiewetgeving wenselijk?, NIPR 2001, afl. 2, p. 173-186
 • Voorontwerp nieuwe IPR-Wet, Editorial FJR 2001, p. 157-158
 • EG-Verordeningen bij echtscheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid, FJR 2002, p. 305
 • De rol van de faillissementscurator, (co-auteur) in: Het spel en de knikkers, Bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 2002, Martiniplaza Groningen, p. 89-108
 • Afgebroken onderhandelingen in de internationale rechtspraktijk, Holland Lawyer, oktober-november 2003, p. 14-15
 • Vaarwel adoptie-dubbelop! Editorial FJR 2003, p. 169
 • Workshop Kinderontvoering, FJR jubileum Symposium 10 juni 2004, FJR 2004, p. 259-260
 • De meerwaarde van Brussel IIbis, FJR 2005, p. 121
 • Europese verordening over internationale nalatenschappen op komst, VP Bulletin, jaargang 13/juni 2006, nr. 6, p. 6-8
 • Internationaal procederen in de arbeidsrechtpraktijk, (medeauteur) in: Arbeidsrecht Integraal, thema procederen in arbeidszaken, deel 9, Editie 2007, p. 65-74

Online publicaties

 • Bij samenloop van rechtsmachtsbepalingen gaat de werknemersaansprakelijkheid boven de bestuurdersaansprakelijkheid. Mr. Snelrecht, website voor juristen, 25 juli 2017. Lees hier
 • Europees bankbeslag nu mogelijk. Mr. Snelrecht, website voor juristen, 6 maart 2017. Lees hier
 • Erkenning Amerikaans vonnis in Nederland, Mr. Snelrecht , 7 oktober 2016. Lees hier
 • Nieuwe Europese Verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht een feit. Internationaal procesrecht, Mr. Snelrecht, 8 september 2016. Lees hier
 • Is er nog plaats voor de Nederlandse openbare orde naast de openbare orde van de Europese Unie?, Mr. Snelrecht, website voor juristen, 3 mei 2016. Lees hier

 

mr-online.nl

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en rechtenstudenten.

Naast het magazine is er de website, waar dagelijks actueel nieuws wordt geplaatst en waar toonaangevende juristen hun mening verkondigen.